top of page
nowa cena 2.webp

Jak latać dronem w Norwegii? (2022)

Wszystkie istotne zasady latania dronem w Norwegii. Jako, że Norwegia należy do EASA, to obowiązują tu zasady wprowadzone 31 grudnia 2020 roku.


W Norwegii oprócz przepisów europejskich obowiązują następujące wymagania.


Ubezpieczenie OC


Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe w Norwegii. Minimalna suma ubezpieczenia to ok. 9,1 mln NOK czyli około. 4,4 mln zł (marzec 2022).

Jest to zgodne z rozporządzeniem. Wymóg ubezpieczenia wynika z faktu, że właściciel statku powietrznego ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wystąpić w warunkach lotu, niezależnie od winy. Jest to zapisane w Norweskim prawie lotniczym .Strefy zakazy lotów


Przed startem upewnij się, że jest to dozwolone. Potrzebujesz również pozwolenia od właściciela terenu, na którym będziesz startować i lądować.


Lista obszarów z ograniczeniami:


 • W promieniu 5 km od lotnisk

 • Ograniczona przestrzeń powietrzna

 • Niektóre obszary ochrony przyrody

 • Obszary z ograniczeniami czujnika

 • Więzienia

 • Ambasady

 • Obszary wojskowe i statki

 • Lotniska


Nie wolno latać bliżej niż 5 km od lotniska bez zezwolenia służby ruchu lotniczego, tj. wieża na lotnisku. Lotniska mogą mieć różne procedury ubiegania się o zezwolenie. Większość korzysta z aplikacji o nazwie Ninox Drone .


Więcej informacji znajdziesz na stronie lotniska lub możesz skontaktować się z lotniskiem. Wiele lotnisk w Norwegii jest obsługiwanych przez firmę Avinor, które zgromadziły informacje na swoich stronach internetowych .


W niedalekiej przyszłości zmieni się zasada 5 km. Prawdopodobnie zakazane będzie latanie w strefie kontroli lotniska, CTR, bez zezwolenia. Mapy strefy kontroli można znaleźć w AIP, a mapy lotnisk Avinor na ich stronach internetowych. Na kilku lotniskach Avinor będziesz mógł złożyć wniosek i uzyskać pozwolenie za pośrednictwem aplikacji. Jest prawdopodobne, że za jakiś czas będzie to dotyczyć większości lotnisk. Aplikacja jest już używana na niektórych lotniskach, na których ograniczenie obowiązuje w promieniu 5 km. Rozwiązanie nazywa się Ninox Drone. Aby wykonać lot STS, operator musi przesłać zgłoszenie do CAA.
Ograniczona przestrzeń powietrzna


Strefy ograniczone i niebezpieczne to strefy przestrzeni powietrznej stworzone w celu ochrony lotów lub ustanowienia specjalnych warunków lotu. Często może to oznaczać zakaz lotów dla dronów, na przykład w strefie zastrzeżonej R102, która obejmuje centrum Oslo. Tutaj musisz mieć pozwolenie od CAA Norwegia, aby móc latać. Obszar ten jest tworzony w celu ochrony mieszkańców i centralnych funkcji rządowych przed incydentami lotniczymi.

Przykładem tymczasowych obszarów o ograniczonym dostępie, na których nie wolno latać bez zezwolenia, są obszary priorytetowe, w których doszło do wypadku. Obszary niebezpieczne mogą być stałe lub aktywowane przez powiadomienie dla lotników (NOTAM). Strefy niebezpieczne są często tworzone w celu ochrony innych przed tym, co się tam dzieje, na przykład poligony wojskowe są zwykle objęte strefami niebezpiecznymi.


Informacje o obszarach ograniczonych i niebezpiecznych znajdziesz w AIP i NOTAM.
Latanie nad Oslo


Jeśli chcesz latać nad miastem Oslo, to musisz złożyć wniosek o pozwolenie na lot.


Mapa obszaru objętego restrykcjami (R-102) nad centrum Oslo

Formularze o wydanie zgody na lot. Wypełniony formularz wyślij na adres postmottak@caa.no


Uwaga: Przed przyznaniem zwolnienia z zakazu lotów musi istnieć cel społecznie korzystny.


Za zezwolenie na lot w strefie zastrzeżonej dla statków powietrznych, w tym statków powietrznych bez pilota na pokładzie, uiszcza się opłatę w

wysokości 2740 NOK czyli 1300 zł. (regulamin opłat)
Obszary o ograniczonym dostępie (zbieranie informacji przez kamerę)


W niektórych obszarach obowiązują ograniczenia dotyczące stosowania czujników zbierających informacje. Takim czujnikiem jest oczywiście kamera w dronie.


W całej Norwegii znajdują się obiekty wojskowe i inne, które ze względów bezpieczeństwa narodowego wymagają ochrony przed inwigilacją i mapowaniem.


Takie obiekty nakładają różne ograniczenia, w tym ograniczony dostęp, zakaz fotografowania na ziemi, zakaz fotografowania/filmowania z powietrza oraz używania innych czujników powietrznych.


Osoby planujące wykorzystanie powietrznych systemów czujników nad terytorium Norwegii są zobowiązane do powiadomienia Norweskiego Organu Bezpieczeństwa Narodowego (NSM).


To Norweski Urząd Bezpieczeństwa Narodowego (NSM) kontroluje użycie czujników z powietrza.


Powiadomienie NSM o użyciu czujników nie zwalnia operatora z odpowiedzialności za uzyskanie niezbędnych zezwoleń na korzystanie z przestrzeni powietrznej.

W sprawach związanych z użytkowaniem przestrzeni powietrznej prosimy zwracać się do Norweskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


Powiadomienie można przesłać drogą elektroniczną na stronie „Mapa ograniczeń zdjęć i czujników” wyświetlającej obszary objęte ograniczeniami.Aby przesłać zgłoszenie trzeba się zarejestrować

Możliwe warstwy do wyboru
 1. Obszary objęte zakazem

 2. Obszary ochrony przyrody - Norweska Agencja Środowiska

 3. RPAS 5 km

 4. Linie energetyczne

 5. Krajowy Rejestr Przeszkód Lotniczych

Mapa obszarów objętych zakazem


Względy przyrodnicze i środowiskowe


Obszary ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, mogą mieć własne zasady dotyczące latania dronami. Jest to opisane w regulaminach poszczególnych obszarów, a informacje często można znaleźć na stronach internetowych parków narodowych. Aby dowiedzieć się, czy znajdujesz się na obszarze chronionym, możesz sprawdzić mapy opublikowane przez Norweską Agencję Środowiska . Wiele z tych obszarów jest również oznaczonych małymi znakami w terenie.


Obszary ochrony przyrody


Można wybrać interesujące nas warstwyTereny wojskowe, więzienia i ambasady


Nie wolno przelatywać nad lub w pobliżu obszarów wojskowych/statków, więzień i ambasad. Często są one oznaczone, ale należy pamiętać, że tymczasowy poligon wojskowy może być również zdefiniowany jako poligon wojskowy.
Latanie nocą


Dozwolone jest latanie w nocy, o ile widać drona (VLOS).

W tym celu potrzebne będą światła na dronie. Od 1 lipca 2022 r. podczas lotu nocą wymagane będzie zielone migające światło.
Wymagania dotyczące instrukcji obsługi


Jeśli jesteś jedną osobą, która działa zarówno jako operator, jak i pilot, nie jest wymagana instrukcja obsługi (OM).

Jeśli jesteś operatorem z kilkoma pilotami, wymagane jest, aby:

- ​​Posiadać procedury dotyczące operacji. - Mieć listę wszystkich pracowników z obowiązkami.Aplikacja NINOX DRONE


Aplikacja Ninox Drone zawiera informacje gdzie i kiedy dozwolone jest latanie oraz jak uzyskać pozwolenie na latanie w obszarach, w których mogą obowiązywać ograniczenia.

Przez aplikację zgłaszamy swój lot, komunikujemy się z ATC, wnioskujemy o pozwolenia itd.

Aplikacja jest rozbudowana, więc zachęcam do zapoznania się z instrukcją (ENG).Aplikacja wyświetla obszary oraz informacje o nich


Strona Safetofly


Aby znaleźć strefy zakazu lotów, możesz również skorzystać z mapy na safetofly.no

Safetofly.no zapewnia wgląd w istotne i aktualne dane, które mogą mieć wpływ na korzystanie z dronów. Usługa jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pilotów dronów.

Obszary objęte zakazem dla dronów

1 sposób wyboru warstw

2 sposób wyboru warstw

To tyle podstawowych informacji. Bardziej szczegółowe można znaleźć na stronach, które są podane w przydatnych linkach. Udanych lotów ;)Przydatne linki:


NINOX Drone (Android) (iOS)


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

1 commento


Biorąc pod uwagę powyższy materiał (bardzo ciekawy), proszę o informację, czy latali Państwo dronem w Norwegii? Nie znalazłem towarzystwa ubezpieczeniowego, które oferowałoby polisę OC o kwocie 4mln zł (np. ubezpieczenie wakacyjne).

Mi piace
baner fb 2 cena.webp
bottom of page